Please wait...השירותים שלנו

https://www.aml.co.il/wp-content/uploads/2015/11/IMG_0271.jpg

מטופלים פרטיים


אמריקן מדיקל לבורטוריס היא המעבדה הפרטית הגדולה בישראל, המעניקה שירות מעבדה מלא למטופלים פרטיים.

א.מ.ל נמצאת בשלושה מקומות: המעבדה המרכזית ב"בית נוי", המעבדה במרכז הרפואי הרצליה והמעבדה במרכז הרפואי רמת-אביב.


קראו עוד

מחקרים קליניים


א.מ.ל מספקת שירותי מעבדה עיקריים ומקיפים לתעשיות הרפואה והביו-טכנולוגיה הישראלית והבינלאומית. מחלקת המחקר הרפואי מנהלת פרוייקטים, מידע, לוגיסטיקה וארכיב באופן עצמאי ובמיומנות.


קראו עוד
https://www.aml.co.il/wp-content/uploads/2015/11/IMG_9712.jpg
https://www.aml.co.il/wp-content/uploads/2015/11/IMG_9773.jpg

מוסדות


א.מ.ל מספקת שירותים רפואיים מעבדתיים למוסדות רפואה ישראלים, לשגרירויות, מרכזי דיאליזה ומוסדות אחרים.


קראו עוד
כל הזכויות שמורות אמריקן מדיקל לבורטוריס (ישראל) בע"מ 2016